شرایط فروش اقساطی

شنبه 30 مهر 1401 بازدید : 738
شرایط فروش اقساطی کالا با کسر از حقوق برای کارمندان بعضی نهادها و یا چک اقساط برای سایر خریداران صورت می گیرد

شرایط فروش اقساطی کالا به خریداران توسط فروشگاه به شرح زیر است:

فروش اقساطی برای مستمری بگیران تامین اجتماعی کل کشور به صورت کسر از حقوق امکان پذیر است

فروش اقساطی برای کارکنان شرکت کشت و صنعت مغان به صورت کسر از حقوق امکان پذیر است

فروش اقساطی برای سایر کارکنان ادارات و بازاریان محترم به صورت پر کردن قرارداد فروش اقساطی و ارائه چک های اقساط ماهانه فقط برای اهالی محترم شهرستان پارس آباد مغان امکان پذیر است

بالا