فروش کالای شما

فروش کالای شما

فرم معرفی محصولات جهت فروش کالای شما در موبایل علایی
نام شخص یا شرکت:   نوع فعالیت:
شماره تلفن ثابت: تلفن همراه:
شرح فعالیت:
نام سایت: سابقه فروش در اینترنت:
ایمیل: آدرس پستی و نام شهر:
ضمیمه کردن تصاویر نمونه از محصولات شما:
فرمت قابل قبول: فایل فشرده rar یا zip
 

بالا